TUYỂN DỤNG

Đây là trang tuyển dụng của M&M Comunication

Nhanh tay click chọn các công việc bên dưới để tìm thấy cơ hội việc làm phù hợp và trở thành một thành viên của đại gia đình M&M

CÁC VỊ TRÍ:

Integrated Marketing Communication

Overall communication strategy

Creative direction

Digital brand guideline

Campaign management

Disruptive Content Framework

  • Content strategy
  • Content direction & Creative format
  • Content production - Always-on (quarterly/ yearly)

Public Relation

  • Press Pitching
  • PR Planning & Production