MM Production

Tại sao các thương hiệu cần thuê đơn vị thiết kế?

Các thương hiệu thuê đơn vị thiết kế và thiết kế đồ họa để củng cố đặc điểm trực quan của doanh nghiệp. Khi tái cấu trúc hoàn toàn một thương hiệu, đơn vị thiết kế sẽ thiết kế cho doanh nghiệp cuốn sổ tay thương hiệu hoàn chỉnh.

Sổ tay hướng dẫn này sẽ mô tả thương hiệu của bạn nên và không nên sử dụng logo gì. Logo nên được đặt dưới nền như thế nào, màu sắc như thế nào là phù hợp. Cuốn sổ tay này nhằm mục đích đảm bảo rằng nhận dạng thương hiệu của bạn được bảo vệ và mạch lạc, bất kể hình ảnh được áp dụng ở đâu.

Dưới đây là những điểm chính trong cẩm nang thương hiệu:

1. Thiết kế logo (logo chính đại diện cho tất cả các đặc điểm của thương hiệu)

2. Thiết kế văn phòng (bao thư, name card, kẹp giấy, ..)

3. Thiết kế các ấn phẩm marketing (Tờ rơi, brochure, catalogue, website, ..)

4. Thiết kế bao bì sản phẩm

5. Thiết kế trang phục (đồng phục nhân viên, mũ, ..)

6. Thiết kế cửa hàng (nội ngoại thất của cửa hàng)

7. Thiết kế email

8. Quảng cáo truyền hình

Và các phương tiện khác.

Bất kể bạn kinh doanh trong lĩnh vực nào, nếu muốn thành công, bạn cần phải xây dựng một thương hiệu vững chắc. Bản sắc thương hiệu của bạn – bao gồm mọi thứ từ logo, kiểu chữ đến bảng màu của bạn – tất cả sẽ giúp thương hiệu trở nên độc đáo. Đó là điều khiến bạn khác biệt so với đối thủ và cho phép khách hàng biết bạn là ai và thuộc về ai. Việc thiết kế bộ nhận diện thương hiệu là cực kỳ quan trọng – và vì nó quan trọng nên bạn cần một đội ngũ chuyên nghiệp giúp đỡ.