Tháng Chín 2020

Định nghĩa về thương hiệuĐây là quá trình bao gồm việc tạo tên và hình ảnh cho sản phẩm của bạn trong tâm trí khách hàng, chủ yếu thông qua các chiến dịch quảng cáo có tính nhất quán cao.